Aanmelden Aan de slag met Medezeggenschap in het voortgezet onderwijs

Welke training willen jullie afnemen?(Vereist)
Tarieven zijn ex reiskosten ad € 0,40 per km en ex voorbereiding à € 149,- per uur.
Algemene voorwaarden(Vereist)