image description

Advocaat in Medezeggenschap: Gabi Stouthart

Het kantoor waar ze sinds 2003 werkt is gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht. Meestal gaat het dan om rechtsbijstand voor ondernemingsraden, zowel in de publieke sector als het bedrijfsleven. Daar geldt de Wor (Wet op de ondernemingsraden). De diversiteit is binnen de Wms groter, zegt ze. “Soms heb ik te maken met een hele grote vo-school, dan weer met een kleine eenpitter in het basisonderwijs. De éne keer schakelt de personeelsgeleding van een mr ons in, dan weer word je erbij gehaald door de gmr van een groot schoolbestuur.”