Informatierecht

Als mr heb je recht op informatie die nodig is om je medezeggenschapstaken goed te kunnen doen. Dit bestaat uit een algemen informatieplicht en een specifieke informatieplicht. Onder de algemen valt alle informatie die de mr nodig heeft en waar deze om vraagt. Ook stelt de wet dat de mr ongevraagd specifieke stukken ontvangt van het bestuur, te weten: de begroting, de jaarrekening, de bekostigingsbrief van het MvO, arbeiodsvoorwaardelijke regelingen voor personeel, bevoegd gezag en RvT, overzicht van onderwijstijd, schriftelijke informatie over de samenstelling van het bestuur.