1 + 1 = gmr?

Ons bestuur heeft een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs onder zich. Kunnen we voor bovenschoolse zaken een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het leven roepen?

Antwoord

Het lijkt voor de hand te liggen om over kwesties als de aanstelling van een bestuurder, contact met de raad van toezicht en meerjarenbegroting een gmr in te richten. Toch geeft de medezeggenschapswetgeving alleen ruimte aan een gemeenschappelijke mr wanneer er meerdere scholen van hetzelfde type onder een bestuur vallen.

Los van deze formele kwestie zijn er praktische bezwaren vanwege verschillen in medezeggenschap tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Denk aan de rol van de leerlingen en aan de cao’s voor de twee sectoren. Verder lopen er nogal wat zaken uiteen in de bekostiging. Zo’n gmr die primair en voortgezet onderwijs zou proberen te bundelen, komt in de praktijk al snel voor lastige verschillen te staan. Zorg er wel voor dat u af en toe informeel overlegt.

Verschenen in infomr 2/2019