Disclaimer

Ondanks de grote mate van zorgvuldigheid waarmee de website www.aobmedezeggenschap.nl is gebouwd, kan het voorkomen dat teksten onjuist of verouderd zijn.

Aan de teksten of afbeeldingen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. AOb Medezeggenschap aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor mogelijke schade of indirecte schade, welke het gevolg kan zijn van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van de site. Alle rechten voor de hier gebruikte teksten en afbeeldingen berusten bij AOb Medezeggenschap.

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.
Lees ook de algemene voorwaarden van AOb Medezeggenschap.
De producten van AOb Medezeggenschap zijn onderdeel van de AOb/AOb Diensten BV.