Plan een training op maat

Een maatwerktraining voor jouw mr of or? Op basis van jouw situatie maak je samen met de trainer een programma. Zo weet je zeker dat jullie er meteen de volgende vergadering profijt van hebben!

 • Bepaal zelf de inhoud van de training
 • Oefen met je eigen beleidsstukken
 • Op jouw eigen locatie en tijd
Aanvragen maatwerk

Maatwerk: Overleg direct met één van onze trainers

In elke school spelen bijzondere zaken, geen school is hetzelfde. Daarom biedt AOb medezeggenschap ook maatwerk aan. De training/cursus wordt aangepast aan de wensen van jouw school en situatie. Vul hieronder het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 

Je (g)mr, opr of or wil vooruit. En de mogelijkheden van inspraak ten volle benutten. In onderstaand overzicht zie je veel gekozen onderwerpen in maatwerk. Klap de onderwerpen uit en kijk welke thema’s je bij dit onderwerp kunt laten behandelen. Staat jouw onderwerp er niet tussen? Bel naar 030- 2989599 voor persoonlijk contact met een trainer of neem direct contact met ons op.

Basis medezeggenschap
 • Taken
 • Bevoegdheden
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Informatierecht
 • Initiatiefrecht
 • Planverplichtingen
 • Beleidscyclus
 • Jaarplan
 • Faciliteiten
 • Kies uit bovenstaande onderwerpen of volg de standaard basistraining bij jou op lokatie
Financiën
 • Werkdruk
 • Inkomsten en uitgaven
 • Strategisch beleid
 • Bevoegdheden
 • Financiën
 • Begroting
 • Jaarverslag
 • Risicoanalyse
 • Relatie formatieplan en taakbeleid
 • Meerjarig financieel beleid
 • Kengetallen
 • Continuïteitsparagraaf
Vaardigheden
 • Vergaderen (agenda, verslag, overlegplanning, rol voorzitter en secretaris, frequentie en duur, commissies, woordvoerders, informatieafspraken)
 • Onderhandelen (belangen, onderhandelingsinzet, win-win, fasering, openingsbod, concessies, opties onderzoeken, pressie uitoefenen, stijlen)
 • Samenwerken met bevoegd gezag
 • Gesprekstechnieken
 • Relatie en communicatie met de achterban (identiteit en imago, communicatiemiddelen, informeren, raadplegen, betrekken en activeren, verantwoording afleggen)
 • Snellezen
 • Beleid beoordelen
Krimp
 • Leerlingprognoses
 • Betrokken instanties
 • Samenwerkingsschool
 • Regionale aanpak
 • Begroting
 • Formatiebeleidsplan
 • Opheffingsnorm
 • Reorganisatie
 • Huisvesting
 • Sociaal plan
Fusie
 • Scholenfusie
 • Besturenfusie
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Bestuursvorm
 • Huisvesting
 • Leerling prognoses
 • Fusietoets
 • Fusie effectrapportage
Formatieplan
 • Werkdruk
 • Functiebouwwerk
 • Formatiecyclus
 • Relatie taakbeleid
 • Klassengrootte
Taakbeleid
 • Relatie formatieplan
 • Lesdefinitie
 • Onderwijstijd
 • Opslagfactoren
 • Werkoverleg
 • Omschrijving en normering overige taken
 • Scholing
Governance
 • Bestuurlijk handelen
 • Audits
 • Gedragsregels
 • Functionele of organieke scheiding
 • Raad van Toezicht
 • College van Bestuur
 • Managementstatuut
Personeelsbeleid
 • Werkdruk
 • Arbo
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Ziekteverzuim beleid
 • Functioneren en beoordelen
 • Persoonlijke ontwikkeling
Werkverdelingsplan

Het werkverdelingsplan is per definitie maatwerk.

Lees in deze flyer meer.

Nationaal Programma Onderwijs
 • Rol mr
 • Tijdspad
 • Schoolplan
 • Formatie
 • Begroting

 

Je kunt alles aanpassen aan de wensen van jouw school

Tarieven

Maatwerktarief po en vo (groep max 20 personen)

1 dagdeel 750,-
1 hele dag 1350,-
Extra dagdeel 550,-

Maatwerktarief mbo en hbo

1 dagdeel 750,-
1 hele dag 1350,-
Extra dagdeel 550,-

Tarieven zijn ex reiskosten ad € 0,40 per km en ex voorbereiding à € 149,- per uur.

Heb je een mr- of or- servicepakket? Dan krijg je 10% korting op maatwerk.

Cedeo erkend

92,5% van onze deelnemers is zeer tevreden. Gemiddeld krijgen onze cursussen een 8,2

Je komt als raadslid van een (g)mr, opr of dr meer dan eens op vreemd terrein

Dan reikt je kennis misschien niet ver genoeg. Met een servicepakket kun je terugvallen op de kennis van onze specialisten: je kunt je vragen en problemen voorleggen aan de helpdesk medezeggenschap van de AOb. Onbeperkt. Vijf dagen per week. En aanvullend voorziet het pakket in vier uur advies van een trainer of adviseur.

Vraag onze helpdesk Bekijk cursussen
image description