Alles is mogelijk !

Onze trainers zijn klaar voor het nieuwe normaal; Maatwerk op 1,5 m of digitaal. Bij maatwerk bepaal je zelf de inhoud van de cursus. Want geen school is hetzelfde!

 • Bepaal zelf de inhoud van de training
 • Oefen met je eigen beleidsstukken
 • Op jouw eigen locatie en tijd
Aanvragen maatwerk

Maatwerk: meer dan standaard

Je (g)mr, opr of or wil vooruit. En de mogelijkheden van inspraak ten volle benutten. In onderstaand overzicht zie je veel gekozen onderwerpen in maatwerk. Klap de onderwerpen uit en kijk welke thema’s je bij dit onderwerp kunt laten behandelen. Staat jouw onderwerp er niet tussen? Bel naar 030- 2989599 voor persoonlijk contact met een trainer.

Basis medezeggenschap
 • Taken
 • Bevoegdheden
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Informatierecht
 • Initiatiefrecht
 • Planverplichtingen
 • Beleidscyclus
 • Jaarplan
 • Faciliteiten
 • Kies uit bovenstaande onderwerpen of volg de standaard basistraining bij jou op lokatie
Financiën
 • Werkdruk
 • Inkomsten en uitgaven
 • Strategisch beleid
 • Bevoegdheden
 • Financiën
 • Begroting
 • Jaarverslag
 • Risicoanalyse
 • Relatie formatieplan en taakbeleid
 • Meerjarig financieel beleid
 • Kengetallen
 • Continuïteitsparagraaf
Vaardigheden
 • Vergaderen (agenda, verslag, overlegplanning, rol voorzitter en secretaris, frequentie en duur, commissies, woordvoerders, informatieafspraken)
 • Onderhandelen (belangen, onderhandelingsinzet, win-win, fasering, openingsbod, concessies, opties onderzoeken, pressie uitoefenen, stijlen)
 • Samenwerken met bevoegd gezag
 • Gesprekstechnieken
 • Relatie en communicatie met de achterban (identiteit en imago, communicatiemiddelen, informeren, raadplegen, betrekken en activeren, verantwoording afleggen)
 • Snellezen
 • Beleid beoordelen
Krimp
 • Leerlingprognoses
 • Betrokken instanties
 • Samenwerkingsschool
 • Regionale aanpak
 • Begroting
 • Formatiebeleidsplan
 • Opheffingsnorm
 • Reorganisatie
 • Huisvesting
 • Sociaal plan
Fusie
 • Scholenfusie
 • Besturenfusie
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Bestuursvorm
 • Huisvesting
 • Leerling prognoses
 • Fusietoets
 • Fusie effectrapportage
Formatieplan
 • Werkdruk
 • Functiebouwwerk
 • Formatiecyclus
 • Relatie taakbeleid
 • Klassengrootte
Taakbeleid
 • Relatie formatieplan
 • Lesdefinitie
 • Onderwijstijd
 • Opslagfactoren
 • Werkoverleg
 • Omschrijving en normering overige taken
 • Scholing
Governance
 • Bestuurlijk handelen
 • Audits
 • Gedragsregels
 • Functionele of organieke scheiding
 • Raad van Toezicht
 • College van Bestuur
 • Managementstatuut
Personeelsbeleid
 • Werkdruk
 • Arbo
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Ziekteverzuim beleid
 • Functioneren en beoordelen
 • Persoonlijke ontwikkeling
Werkverdelingsplan

Het werkverdelingsplan is per definitie maatwerk.

Lees in deze flyer meer.

Nationaal Programma Onderwijs
 • Rol mr
 • Tijdspad
 • Schoolplan
 • Formatie
 • Begroting

Je kunt alles aanpassen aan de wensen van jouw school

Tarieven

Maatwerktarief po en vo (groep max 20 personen)

1 dagdeel 750,-
1 hele dag 1350,-
Extra dagdeel 550,-

Maatwerktarief mbo en hbo

1 dagdeel 750,-
1 hele dag 1350,-
Extra dagdeel 550,-

Tarieven zijn ex reiskosten ad € 0,40 per km en ex voorbereiding à € 149,- per uur.

Heb je een mr- of or- servicepakket? Dan krijg je 10% korting op maatwerk.

Cedeo erkend

92,5% van onze deelnemers is zeer tevreden. Gemiddeld krijgen onze cursussen een 8,2

Stel hier je vraag

Wil je meer informatie? Of heb je een specifieke vraag over een cursus? Stel hier je vraag, wij geven zo snel mogelijk antwoord. Binnen 1 werkdag ontvang je bericht.

Mail ons
image description

Ook interessant voor jou

image description
image description
image description
image description
Blijf hier op de hoogte van medezeggenschap in jouw sector Inschrijven nieuwsbrief