Servicepakketten; rechtsbijstand en zekerheid

Je komt als raadslid meer dan eens op vreemd terrein. Dan reikt je kennis misschien niet ver genoeg. Met een servicepakket kun je terugvallen op de kennis van onze specialisten: je kunt je vragen en problemen voorleggen aan de helpdesk medezeggenschap van de AOb. Onbeperkt. Vijf dagen per week. En aanvullend voorziet het pakket in vier uur advies van een trainer of adviseur.

Een abonnement op het servicepakket biedt:

  • Onbeperkt contact met de helpdesk medezeggenschap per mail en telefoon
  • Vier uur gratis advisering/rechtsbijstand
  • Digitaal exemplaar tijdschrift ‘Info.mr’ voor het po en vo
  • Gratis deelname aan regionale AOb-platformbijeenkomsten over medezeggenschap
  • Boek “De WMS toegelicht’ of “Inzicht in de OR”
  • 10 procent korting op AOb-medezeggenschapscursussen en –conferenties voor alle mr-, or- en opr-leden
  • Korting bij Sprengers Advocaten uit Utrecht

Een abonnement op het servicepakket kost:

  • Een abonnement op het servicepakket kost € 495,- per jaar exclusief BTW
  • Sinds de invoering van Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijs op 1 januari 2017, kan de mr in het po en vo de kosten voor een servicepakket wettelijk laten vergoeden door het bevoegd gezag. Deze wet stelt: “de MR krijgt rechtstreeks de noodzakelijke kosten vergoed van het bevoegd gezag, zonder dat daarvoor nog een faciliteitenregeling vereist is. “

Jurisprudentie: Werkgever moet mr-servicepakket vergoeden

Schoolbesturen moeten de kosten van het mr-servicepakket van de AOb altijd vergoeden. Aldus de uitspraak van de landelijke geschillencommissie voor medezeggenschap op 25 februari 2019  . De kosten zijn ‘redelijkerwijs noodzakelijk voor de vervulling van de taak van de mr’, aldus de commissie. De uitspraak betekent dat mr-leden die het servicepakket willen aanschaffen voortaan geen toestemming hoeven te vragen aan hun bestuur.

Het conflict van de medezeggenschapsraad met het bestuur speelde op het Avicenna College voor islamitisch voortgezet onderwijs in Rotterdam. De medezeggenschapsraad liet het bestuur in december 2018 weten dat ze een servicepakket bij de AOb van 495 euro hadden afgesloten. Daarop lieten de bestuurders per mail weten de kosten voor het pakket niet te betalen, omdat de mr geen toestemming had gevraagd. Om incasso’s te voorkomen betaalde het bestuur de rekening wel, zo vermeldt de uitspraak. Het bestuur was vervolgens van plan het bedrag in te houden op het salaris van een mr-lid; daarop stapte de mr naar de geschillencommissie. De geschillencommissie geeft de mr gelijk en vindt dat het bestuur de kosten van het servicepakket gewoon moet betalen. Het abonnement bestaat namelijk uit telefonisch advies inwinnen, vier uur rechtsbijstand en kortingen op cursussen, tijdschriften en literatuur. Bovendien gaat het om een vast bedrag.

Voorwaarden

Je kunt hier de algemene voorwaarden voor servicepakketten downloaden

Servicepakket aanvragen

image description
Blijf hier op de hoogte van medezeggenschap in jouw sector Inschrijven nieuwsbrief