Servicepakketten

Een mr of or kan voor situaties en procedures komen te staan waarvoor acuut zeer specifieke kennis en begeleiding nodig is. De AOb biedt dit in de vorm van een servicepakket. Het mr – servicepakket geeft mr, or en ook de ondersteuningsplan-raad en hun leden rechtsbijstand en de zekerheid van een onderwijsspecialist of juridisch adviseur wanneer dat nodig is.

Een abonnement op het servicepakket biedt:

  • Onbeperkt contact met de mr-helpdesk per e-mail en telefoon
  • Vier uur gratis advisering/rechtsbijstand
  • Digitaal exemplaar tijdschrift ‘Info.mr’
  • Gratis deelname aan regionale AOb-platformbijeenkomsten over medezeggenschap
  • Exemplaar van ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ door Joke Sperling voor scholen in het po en vo
  • Exemplaar van ‘Inzicht in de WOR’ voor instellingen in het mbo/bve
  • 10 procent korting op AOb-medezeggenschapscursussen en –conferenties voor mr-, or- en opr-leden
  • Korting op tarief externe rechtsbijstand van de juridische partner van de AOb en specialist medezeggenschap, Sprengers Advocaten uit Utrecht.

Een abonnement op het servicepakket kost:

  • Een abonnement op het servicepakket kost € 495,- per jaar exclusief BTW
  • Sinds de invoering van Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijs op 1 januari 2017, kan de or of mr deze kosten wettelijk laten vergoeden door het bevoegd gezag. Deze wet stelt: “de MR krijgt rechtstreeks de noodzakelijke kosten vergoed van het bevoegd gezag, zonder dat daarvoor nog een faciliteitenregeling vereist is. De MR moet het bevoegd gezag wel vooraf in kennis stellen van de te maken kosten voor het raadplegen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen; doet de MR dat niet, dan komen die kosten niet ten laste van het bevoegd gezag.”

Voorwaarden

Je kunt hier de algemene voorwaarden voor servicepakketten downloaden

Servicepakket aanvragen

image description
Blijf hier op de hoogte van medezeggenschap in jouw sector Inschrijven nieuwsbrief