Geschil over gelden functiemix; schot hagel mist doel

Onmin lijkt de boventoon te voeren in het overleg tussen de gmr van Stichting ZAAM voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Amsterdam en het bevoegd gezag. De stichting met scholen voor 11.000 leerlingen heeft volgens de personeelsgeleding geld voor betere beloning, de zogeheten functiemix, besteed zonder de mr voldoende te informeren. Het gepresenteerde plan van aanpak vond de mr onvoldoende, en dus kwam de zaak na een beroep op nietigheid bij de geschillencommissie in de vorm van een instemmingsgeschil en twee nalevingsgeschillen.

Te snel en onvoldoende gemotiveerd, oordeelt de commissie. Het instemmingsgeschil gaat over een plan waar nog overleg over mogelijk was en dat nauwelijks formele besluiten bevat: geen instemming aan de orde, dus ook geen geschil van toepassing. De naleving van de informatieplicht is voldoende, en de overlegverplichting over de functiemix staat al sinds juni 2018 niet meer in de cao. Op vervallen regels kan een mr geen beroep meer doen.
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 109086, 24 april 2020

Ook interessant voor jou