Verkiezingsfraude? Verkeerde loket

Op het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum valt veel te betwisten, zo ook de samenstelling van de medezeggenschapsraad. Half mei, kort voor de schorsing van de directeur/bestuurder die landelijk het nieuws zal halen, zijn er twee mr-vacatures in de oudergeleding. Alle ouders krijgen het verzoek om zich te melden als ze kandidaat willen zijn, en na het sluiten van de termijn blijken er precies twee belangstellenden. De adjunct-directeur die de mr-verkiezingen op deze school afhandelt laat vervolgens weten dat het tweetal zonder stemming wordt toegevoegd.

Ho ho, stellen enkele andere ouders, wij hebben ons ook kandidaat gesteld maar de directie heeft dat genegeerd: fraude! Het duurt even voor dit protest ergens toe leidt, maar op 9 september ligt er een verzoek bij de geschillencommissie van kandidaat-mr-leden. Hun vraag: wil de commissie de rechtmatigheid van de zittende mr beoordelen en advies geven over het organiseren van nieuwe verkiezingen.

Zo ver komt het niet. De wetgeving rond medezeggenschapsgeschillen is nogal strikt en daardoor kunnen alleen het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad of afzonderlijke geledingen een procedure aanspannen. Individuele ouders of personeelsleden, leerlingen en groepjes kandidaten zijn misschien wel belanghebbend, maar de commissie mag hun situatie niet beoordelen. Het verzoek van de naar eigen zeggen genegeerde mr-kandidaten is niet ontvankelijk, aan de samenstelling van de mr verandert niets.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 109468, 12 oktober 2020