Actualisatie functie-indeling

Met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actualiseert een bestuur voor primair onderwijs het functiegebouw, zoals afgesproken in de cao. Bij de uitvoering blijft een individuele afweging echter uit, zodat een sinds 1996 werkzame onderwijsassistent niet in aanmerking komt voor de indeling als leraarondersteuner - en dat scheelt in salaris en loopbaanperspectief.

Bij de bezwarencommissie blijkt dat de ‘assistent’ zelfstandig extra begeleiding geeft aan leerlingen die laag scoren bij de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem, maar de werkgever heeft haar zonder gesprek ingedeeld in haar oude schaal. Wel zijn er sessies gehouden met klankbordgroepen van diverse functiegroepen en is de HR-beleidsmedewerker geraadpleegd.

Onvoldoende, oordeelt de bezwarencommissie: er had een nauwkeurige inventarisatie van ieders werkzaamheden moeten gebeuren. De commissie komt zelf op een score die wel leidt tot een indeling als leraarondersteuner, zodat het personeelslid alsnog een hoger salaris ontvangt; met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en als nabetaling, want haar kwaliteiten zijn inmiddels door een nieuwe werkgever wel op waarde geschat.
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering 8416, 5 oktober 2021

Ook interessant voor jou