Advies hoort bij vrijwel elk ontslag

Directeur op non-actief, waarnemer aangesteld, mr gepasseerd.

Dit keer is het Landsmeer waar het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs een andere leidschapsstijl wenst op een van de basisscholen. Na gedane zaken mag de mr nog wel advies geven over de waarnemer, maar niet over de schorsing – die al snel uitloopt op het verzoek van de thuiszittende directeur om het dienstverband te beĆ«indigen aangezien de man een andere baan heeft gevonden.

Dat wil de mr niet nogmaals meemaken – de school heeft in zes jaar tijd vijf verschillende schoolleiders gehad. Daarom vraagt de raad aan de geschillencommissie om het bestuur duidelijk te maken dat besluiten over aanstelling of ontslag van de schoolleiding eerst voor advies naar de mr moeten. Niet meer nodig, vindt het bestuur, want de zaak is al afgedaan. Daar denkt de commissie anders over: wie dit door de vingers ziet, laat medezeggenschapsrechten uithollen. Het besluit van het bestuur wordt afgekeurd. Het is dat de ex-directeur al een andere baan heeft, maar anders zou hij terug kunnen keren.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 109067, 13 maart 2020