Al te snel naar de advocaat

Er ontstaat discussie over communicatie en reglementen bij de mr van een school voor voortgezet onderwijs, en de oudergeleding wil advies van een jurist over haar rechten. De uitverkoren jurist meldt zich zelf bij het bestuur om akkoord te vragen voor de kosten. Dat gaat zomaar niet, vindt het bestuur: als er een externe deskundige nodig is, moet de hele mr dat zelf vragen en ook uitleggen waar het om gaat.
Vervolgens verschansen beide partijen zich in hun loopgraven en ontstaat er een procedurele strijd, constateert de geschillencommissie in haar uitspraak. Dat past allemaal niet bij de bedoeling van de Wms, die uitgaat van redelijk overleg. Dan blijkt ook nog dat de oudergeleding geen gesprek heeft gevoerd met de mr-voorzitter en evenmin met de beleidsmedewerker medezeggenschap in deze organisatie met ruim drieduizend personeelsleden. Op die manier valt niet te verdedigen dat het hier gaat om ‘redelijkerwijs noodzakelijke kosten’, vindt de commissie. De school hoeft de rekening van de jurist niet te betalen. Nog niet, want er is hoger beroep aangetekend bij de Ondernemingskamer.
LCG WMS 107962, 26 februari 2018
Verschenen in infomr 2/2018