Allemaal naar binnen!

‘Op school zijn voldoende gekwalificeerde bhv’ers aanwezig en iedere locatie heeft een schoolnoodplan waarin de acties die in noodgevallen ingezet worden, zijn beschreven.’ Zo staat het in de Arbocatalogus-VO. Dat is de theorie. In de praktijk weten veel bhv’ers vaak helemaal niet wat er van hen wordt verwacht, waar bijvoorbeeld de veiligheidshesjes liggen en wie de leiding neemt of de interne en externe communicatie verzorgt.
“Doe daarom eens een table-top oefening”, adviseert Jacob Cornelissen van het bedrijf Veiligheidspiramide bv. “Leg de plattegrond van school op tafel, bekijk waar de nooduitgangen zitten, waar de brandblussers zijn en haal het personeel erbij. Niet alleen bhv’ers, maar zoveel mogelijk mensen moeten weten wat ze kunnen doen.” Hij adviseert mr-leden om het gesprek daarover op school aan te gaan. “In de praktijk is het lastig om het bhv-team op school op sterkte te hebben: er is altijd wel iemand met een vrije dag of ziek.”Cornelissen gaf een korte presentatie tijdens een netwerkbijeenkomst van de AOb in Rotterdam. Dat het geen kwaad kan om een keer te oefenen was snel duidelijk: het merendeel van de aanwezigen bleek ‘geen idee’ te hebben wat ze concreet zouden moeten doen bij een calamiteit. “Oefen dat. Er zijn op internet kaartensetjes voor te koop.” Hij adviseerde ook een keer een ‘inruimings-oefening’ te doen. “Wat als het gevaar van buiten komt? Dat hoeft niet direct een terrorist met een Kalasjnikov te zijn, het kan ook om een gifwolk of enorm noodweer met onweer gaan. Allemaal naar binnen is soms moeilijker dan allemaal naar buiten.”

Verschenen in infomr 2/2018