Avicenna zoekt rustiger vaarwater

Een nieuwe directie, een nieuwe raad van toezicht en een nieuwe medezeggenschapsraad. Na het te hulp roepen van minister Arie Slob is dat de richting om de verhoudingen op het Avicenna College in Rotterdam te normaliseren.

De medezeggenschap op de enige school voor islamistisch middelbaar onderwijs in de stad was de afgelopen drie jaar het toneel van heftige conflicten. Rector/bestuurder Wim Littooij lag op ramkoers met de medezeggenschapsraad en kwam ook in conflict met zijn raad van toezicht. Toen die besloot het contract met Littooij niet te verlengen, kwam een deel van het personeel in opstand door zich ziek te melden.

De 72-jarige Littooij, een ervaren bestuurder uit het christelijk onderwijs, probeerde drie maal om de hem onwelgevallige medezeggenschapsraad te laten ontbinden via een geschilprocedure, maar kreeg keer op keer te horen dat hij ook bij tegenspraak overleg moet blijven voeren. De mr-leden spanden diverse procedures aan om naleving van de wet af te dwingen, met wisselend resultaat. De benoeming van een van de teamleiders tot directeur als beoogd opvolger van Littooij werd kort voor de zomer via de geschillencommissie teruggedraaid.

Nederigheid en bezinning passen, nu de school publiekelijk in diskrediet is gebracht.

Onderzoeksbureau Bing is eind mei ingeschakeld door de raad van toezicht om de situatie te beoordelen. Het eind augustus verschenen onderzoeksrapport windt er geen doekjes om: bestuurder Littooij heeft onzuiver en grensoverschrijdend gehandeld, onder andere door het personeel onjuist te informeren en daarmee verdeeldheid aan te wakkeren. Hierdoor zijn niet alleen mr-leden maar ook leden van de raad van toezicht gehinderd om hun functie uit te oefenen; zo werd de mr gehinderd bij de communicatie met de achterban en kreeg de rvt onvoldoende informatie over de teruglopende kwaliteit van het onderwijs. De hierdoor ontstane conflicten hebben geleid tot rolverwarring, wat volgens Bing ook de medezeggenschappers en de toezichthouders te verwijten valt. Alle betrokkenen namen de ander de maat, zonder kritisch naar zichzelf te kijken. De onderzoekers: “Nederigheid en bezinning passen, nu de school publiekelijk in diskrediet is gebracht. Het handelen met waardigheid achten wij nu meer dan ooit belangrijk: het belang van het onderwijs en het belang van de leerlingen dienen voorop te staan.”
Die boodschap kwam niet meteen aan: een tijdelijk directeur slaagde er bij het begin van het schooljaar niet in de verhoudingen te verbeteren, waarna de raad van toezicht het ministerie om hulp vroeg. Dat kwam met een nieuwe adviseur, hoogleraar Marc Vermeulen van Tias/Tilburg University, die een reeks de-esclarende maatregelen voorstelde, waaronder nieuwe verkiezingen voor de medezeggenschapsraad en vervanging van de schoolleiding. Volgens het stappenplan van Vermeulen kan het twee jaar duren voor de school weer op de been is. Tijdens het herstel van de verhoudingen moeten alle betrokkenen weg blijven van ideologische discussies, adviseert hij, en het onderwijs aan de leerlingen voorop stellen vanwege de gesignaleerde dalende lijn.
Om kandidaten voor de mr in een veilige positie te brengen, suggereert de adviseur vakbonden in te schakelen bij de verkiezingen.

Ook interessant voor jou

image description
Bel of mail!