Begrensd geheim

Op de commissie-agenda staat een presentatie van de algemeen directeur over een position paper, met vooraf de vermelding dat die ‘onder embargo’ is tot een nader te bepalen moment.

Tijd om extra alert te zijn, denkt de afgevaardigde van een vmbo-school binnen een ROC en deze docent informeert zijn collega’s van de ondernemingsraad dat ze op termijn iets fundamenteels kunnen verwachten. Als de or-secretaris bij de directie informeert wanneer het stuk op de overlegtafel komt, zijn de rapen gaar: berisping wegens plichtsverzuim voor de ‘lekkende’ docent.Die maakt daar bezwaar tegen: zo’n embargo gaat over de inhoud, niet over het bestaan van het document, dat gewoon op de agenda stond. De beroepscommissie is het daarmee eens. Als ook het bestaan van een position paper geheimgehouden moet worden, dient de werkgever dat met nadruk te vermelden. De berisping vervalt.

Commissie van beroep funderend onderwijs 108160, 28 juni 2018

Verschenen in infomr 3/2018