Begroting blijft nog buiten instemmingsrecht

Het door kabinet-Rutte III beloofde instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de schoolbegroting is er niet gekomen in de periode van minister Arie Slob (ChristenUnie). Of deze uitbreiding van de mr-bevoegdheden een plek op de agenda houdt bij het aantreden van de volgende bewindspersoon, was bij het afsluiten van deze InfoMR niet te voorspellen; de kabinetsformatie was toen net in het slop geraakt, met uitzicht op een minderheidskabinet.

Slob heeft wel geprobeerd om de door D66 gewenste wetswijziging voor elkaar te krijgen: hij bracht vorig jaar een wetsvoorstel in internetconsultatie, maar trok dat weer in na kritiek van de organisaties van schoolbesturen. Die vrezen dat het ‘goede gesprek’ met de medezeggenschap in gevaar komt als er een instemmingsrecht van kracht wordt. Zo’n recht is namelijk bruikbaar als hefboom om het beleid te beïnvloeden. En zo kunnen mr en gmr voorlopig alleen adviseren over de ‘hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid’, wat een stuk vager is dan de begroting en een stuk vrijblijvender: de school kan het advies naast zich neerleggen en dan moet de mr wel hele goede argumenten hebben om in een geschil alsnog zijn gelijk te halen.

In april 2020 is in een hoger beroep bij de Ondernemingskamer nog vastgesteld dat het mr-adviesrecht niet gaat over de begroting zelf. Het in hetzelfde wetsvoorstel opgenomen adviesrecht van de mr over de maximale groepsgrootte in het primair onderwijs is door het ‘parkeren’ van de begrotingskwestie ook op een zijspoor beland.

Ook interessant voor jou