Bepalen ouders onze roosters?

Onze directeur wil overschakelen naar het continurooster volgens Hoorns model, en stelt dat wij daar geen instemmingsrecht op hebben omdat iedereen nu en straks een half uur pauze heeft. Is dit echt alleen een zaak voor de ouders?

Antwoord

De verhouding tussen arbeidstijd en rusttijd hoort thuis op de mr-agenda, in samenhang met de afspraken die het team maakt in het werkverdelingsplan. Vanuit het personeel gezien is het team als eerste aan zet om vast te stellen of de beoogde verandering op steun kan rekenen. De pmr bekijkt vervolgens of de afspraken passen binnen rusttijden uit de arbowetgeving: bij meer dan 5,5 uur werk moet er een pauze van minimaal een half uur zijn, op te splitsen in tweemaal een kwartier. Er is in deze pauze professionele vervanging zodat een werknemer, bij wijze van spreken, even naar de supermarkt kan gaan. De medezeggenschap van ouders over schooltijden staat hier los van.

Ook interessant voor jou