Bezuinigen, hoe dan?

Minder uren voor deskundigheidsbevordering, dat moet de tekorten van een school voor voortgezet onderwijs de wereld uit helpen.

Van de 35 voorstelde maatregelen krijgt het merendeel instemming van de mr, maar het morrelen aan de uren voor deskundigheidsbevordering wordt onderwerp van een geschil.

De mr kan niet instemmen zolang niet duidelijk is wat er gebeurt met de 23 uur die docenten geacht worden in te leveren, en hoe dat de financiƫle positie van de school verbetert. Die informatie blijft uit, ook bij de geschillencommissie. De LCG WMS doet nog een poging om de kemphanen er onderling uit te laten komen, maar dat blijkt tevergeefs. De uitspraak: dit bezuinigingsplan is onvoldoende gemotiveerd en komt er dus ook bij de geschillencommissie niet door.