Bindend adviseren over rector?

Onze rector, tevens bestuurder, gaat binnen afzienbare tijd met pensioen. Het bestuur heeft alleen onze school onder zich. Wat is de rol van onze mr bij de benoeming van zijn opvolger? Kunnen we een beroep doen op het recht op een bindende voordracht in de raad van beheer, net zoals bij een lid van de raad van toezicht?

Antwoord

Zowel bij de aanstelling van een directeur als bij de benoeming van een bestuurder kan de mr een ouder en een personeelslid afvaardigen in de sollicitatiecommissie. Als het bestuur met een voordracht komt, is de mr bevoegd om advies te geven. Dat moet gebeuren op een moment dat zo’n advies nog gewicht in de schaal kan leggen, dus niet als formaliteit. Uw school zit in een uitzonderlijke positie doordat bestuur en toezicht binnen hetzelfde bestuur zijn ondergebracht. De rector is lid van dat bestuur en de andere leden moeten onder andere het functioneren van deze bestuurder controleren.

Dit model is op de meeste scholen vervangen door een constructie waarbij toezicht en bestuur uit elkaar zijn gehaald. Op die andere scholen is de rector verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. In dat model heeft de wetgever een extra stem aan de medezeggenschap gegeven via het recht om een toezichthouder voor te dragen. Op uw school geldt dit recht niet. De samenstelling van de raad van beheer is geregeld in de statuten van de stichting. De wetgeving rond medezeggenschap zegt daar niets over, maar bij de benoeming van de bestuursleden die in de raad van beheer zitten, heeft u hetzelfde adviesrecht als bij de rector. Maakt u dus maximaal gebruik van uw adviesrechten door u te bemoeien met het functieprofiel, de procedure en mr-leden af te vaardigen in de sollicitatiecommissie.

Ook interessant voor jou