Bindende voordracht?

We kunnen namens de gmr een nieuw lid voordragen in de raad van toezicht en dat moet binnen zes weken gebeuren, anders wijst de rvt zelf iemand aan. Hebben de zittende leden eigenlijk mogelijkheden om zo’n voordracht af te wijzen?

Antwoord

De termijn van zes weken kan in de praktijk krap zijn, dat lijkt een onderwerp om nog eens te bespreken. Als de raad van toezicht uw recht van voordracht opzij denkt te schuiven, is dat een zaak voor de geschillencommissie.Wanneer de zittende toezichthouders een voordracht willen afwijzen, zullen ze dat stevig moeten motiveren. Het enige voorstelbare argument is dat de kandidaat niet voldoet aan het profiel – dat na advies van de gmr moet zijn vastgesteld.
Verschenen in infomr 3/2018