Blijf inzetten op hulp na covid

Covid lijkt geen reden meer voor overheidsmaatregelen, maar wie de diagnose post-covid krijgt, kan daar jarenlang last van blijven houden. De medezeggenschap kan zich inzetten om die narigheid te verzachten voor huidige en toekomstige gevallen.

Alleen al bij de AOb zijn 1200 personen bekend met langdurige coronaklachten, in veel gevallen vermoedelijk opgelopen op school. Na twee jaar ziekte dreigt dan ontslag en een fikse terugval in inkomen. Uitstel is mogelijk door een derde ziektejaar af te spreken, zodat de leraar langer de tijd heeft voor re-integratie om behouden te blijven voor het onderwijs. Heeft jouw school daar nog geen afspraken over, kaart het dan aan bij de overlegpartner via het recht op initiatief en informatie. Maatwerk voor deze groep kan iedereen ten goede komen.

Er bestaan verzekeringen (ook bekend onder de naam IPAP) die het risico op inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid als gevolg van post-covid afdekken. Elke leraar kan zich individueel tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren, maar werkgevers in het onderwijs kunnen bijdragen door dit volledig of gedeeltelijk collectief te regelen bij Loyalis. Op de website van deze verzekeraar voor de collectieve sector is op te zoeken of jouw schoolbestuur al is aangesloten, wat in elk geval 20 procent korting op de premie oplevert en mogelijk meer.

Ook hierbij kan de medezeggenschap iets betekenen: spreek met de overlegpartner over informatie en voorlichting zodat collega’s zich bewust worden van de risico’s. Een door de werkgever ondersteunde collectieve regeling kan mensen over de streep duwen om de verzekering af te sluiten. De daaraan verbonden zekerheden maken ook de re-integratie makkelijker voor hen die in de toekomst met post-covid of andere langdurige ziekte te maken krijgen.

Ook interessant voor jou