Blijft onze mr-voorzitter na verkiezingen?

Wat is verstandig als een deel van de mr is herkozen? Onze voorzitter en vice-voorzitter willen hun taken graag houden, we hebben wel een nieuwe secretaris nodig.

De mr bepaalt zelf wie deze functies vervult, dat hoeft niet gedetailleerd in het reglement te staan.

Bij een nieuwe zittingsperiode is het wel verstandig om daar in de vergadering met alle leden over te spreken en dan een formeel besluit te nemen, ook als mensen in functie blijven. Dan is de taakverdeling duidelijk voor u en voor de overlegpartner.