Botsende reglementen

Twee vacatures in de vijf leden tellende raad van toezicht van De Haagse Scholen vallen onder het bindende recht van voordracht door de oudergeleding in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Kat in het bakkie? Nou nee, want er is nog een regeling werving & selectie die leidt tot een benoemingsadviescommissie (BAC) waarin ook personeel en twee rvt-leden zijn vertegenwoordigd. Eerder ging dat goed, maar dit keer stemmen de andere geledingen een van de twee door de ouders gesteunde kandidaten weg. Daarmee zijn de rapen gaar: een nalevingsgeschil. Die BAC had geen rol mogen spelen, constateert de geschillencommissie na het uiteenrafelen van de botsingen tussen reglement en wetgeving. De procedure begint opnieuw en de oudergeleding is aan zet om zelfstandig haar bindende voordracht te doen.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 108828, 15 november 2019