Commissie doet al te zuinig

Verantwoord omgaan met onderwijsgeld is goed, maar volgens de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS zich vorig jaar al te zuinig opgesteld.

De uitspraak waarin het begrote bedrag voor steun door advocaat Dik Berkhout werd teruggeschroefd van maximaal 8.800 naar 750 euro viel om procedureredenen niet terug te draaien, maar het hof zegt er desondanks iets over: “Gelet op het feit dat de drie door de [oudergeleding van de mr] in gang gezette procedures in totaal betrekking hebben op 20 geschilpunten en het dossier meer dan 400 pagina’s omvatte, ziet de Ondernemingskamer niet in dat van mr. Berkhout verwacht kon worden die werkzaamheden voor een bedrag van slechts € 750 — dat wil zeggen in ongeveer drie uur tegen diens uurtarief — te kunnen voltooien.”

De geschillencommissie was tot die drie uur gekomen omdat de ingediende geschillen weinig kans van slagen zouden hebben, en Berkhout dit volgens de commissie meteen had kunnen zien toen hij erbij werd gehaald. Dat is al te gortig, vindt de Ondernemingskamer. Een advocaat moet het dossier bestuderen, een oordeel vormen over de lopende procedures en adviseren. Dat kost tijd, en dus geld.
Ondernemingskamer 200.275.752/01, 19 augustus 2020

Ook interessant voor jou