Corona; alert blijven op veilig werk in het vo

Nu het voortgezet onderwijs weer open is voor lessen, is veilig werken essentieel voor leerlingen en personeel. De laatste inzichten over veilig werken en de rol van de medezeggenschapsraad daarbij zijn te vinden op de website van de Arbocatalogus-vo. Die borduurt voort op bestaande regels over veilig en verantwoord werken.

Aangezien de precieze maatregelen veranderen door de nieuwste inzichten over het virus, is het volgens de AOb belangrijk om de aanbevelingen regelmatig te raadplegen. De arbocatalogus is niet vrijblijvend; volgens de cao-afspraken is het verplicht om deze aanbevelingen te volgen, tenzij er goede redenen zijn om ervan af te wijken. Dat mag alleen met instemming van de mr.

De coronanorm in de arbocatalogus is gedetailleerder dan de protocollen en adviezen van het RIVM. Er staan adviezen in over preventie, communicatie, testbeleid, logistiek en meer. Hij is goedgekeurd door de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.
www.arbocatalogus-vo.nl/coronavirus

Handreiking Covid-19 en veilig werken in het vo

Ook interessant voor jou