Corona en (internationale) schoolreizen

De internationale reizen voor de bovenbouw zijn vanwege de coronacrisis door de directie allemaal geschrapt zonder overleg met de mr. Kan dat eigenlijk wel?

Antwoord

Nood breekt wetten, maar corona is helaas inmiddels lang genoeg onderdeel van de samenleving om iets rustiger te reageren dan het afkondigen van een eenzijdig genomen beslissing. Een dergelijke maatregel hoort thuis op de mr-agenda, ook al is het besluit onontkoombaar. Medezeggenschap gaat ook over de gevolgen en het bereiken van draagvlak. Formeel is de situatie duidelijk: corona heeft invloed op de veiligheid van personeel en leerlingen, en daarmee ook op de arbeidsomstandigheden. Dat betekent instemmingsrecht voor de voltallige mr en een apart instemmingsrecht bij de personeelsgeleding voor de arbeidsrechtelijke kant van de zaak. Ouders hebben een eigen instemmingsrecht op activiteiten, zowel binnen als buiten de onderwijstijd.

Ook interessant voor jou