Corona en medezeggenschap; Trainers staan paraat

De AOb-trainers en consulenten blijven in deze crisissituatie op afstand beschikbaar voor advies en begeleiding bij medezeggenschap, zowel over tijdelijke (nood)maatregelen als over gewone beleidsbesluiten. Zij zijn te bereiken op de bekende mailadressen of telefoonnummers. Nieuwe verzoeken om begeleiding of advies door trainers lopen via het secretariaat: mz@aob.nl

Neem in elk geval contact op in de volgende gevallen:

 • een wijziging van het PTA vanwege de sluiting wordt niet aan de mr voorgelegd
 • een wijziging van de lessentabel voor de periode van de sluiting wordt niet aan de mr voorgelegd
 • reguliere werkdocumenten worden niet voorgelegd, zoals het formatieplan 2020-2021, aangepast taakbeleid of een werkverdelingsplan

Mail naar mz@aob.nl met je vragen, stuur de documenten mee die de school heeft verspreid en wij denken mee over een passende reactie naar de overlegpartner.

Medezeggenschappers met een servicepakket voor mr of or kunnen zoals altijd vragen stellen via postbusmedezeggenschap@aob.nl en krijgen dan per e-mail antwoord.

Enkele algemene adviezen voor de huidige situatie vanuit de AOb-experts in de praktijk van medezeggenschap:

 • Wees elkaars klankbord: deze situatie is nieuw voor alle betrokkenen
 • Ga soepel om met de termijnen
 • Blijf de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid bewaken
 • Wijs één mr-contactpersoon aan die wekelijks bijpraat met directie/bestuur of zoveel vaker als nodig
 • Stem bij een aanvraag om advies of instemming de mr-reactie intern af
 • Weeg in die mr-bespreking de risico’s en spreek uit welke situaties in elk geval voorkomen moeten worden
 • Houd elkaar en de achterban goed geïnformeerd
 • Reageer zo snel mogelijk per e-mail naar de overlegpartner

In een crisis leer je elkaar kennen. Er zullen onverwachte dingen gebeuren en er zullen dingen misgaan. Evalueer de medezeggenschap en procedures even niet; dat komt wel als de scholen weer open zijn. Zorg wel dat verbeterpunten en ideeën om bepaalde werkwijzen voor te zetten te zijner tijd op de mr-agenda komen.