Corona en medezeggenschap

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad en ondernemingsraad nu scholen dicht zijn, onderwijs op afstand wordt gegeven en de centrale examens en eindtoetsen zijn geschrapt? Het is alle hens aan dek om de crisis te bedwingen.

Net als in de Haagse politiek kan de medezeggenschap voortvarend meewerken, zonder zich te gedragen als een stempelautomaat: ook crisispolitiek is gebaat bij een kritisch evaluerende blik vanaf de werkvloer. De mr’s en or’s moeten juist nu niet in quarantaine door hun eigen functioneren op te schorten, vindt de AOb, maar meer dan ooit de relevante overlegpartner zijn.

Vergaderen kan niet op school tijdens de crisis, maar er zijn veel manieren om als mr-leden contact te houden. Gebruik daarbij zoveel mogelijk de middelen die de school al heeft, want iets nieuws verzinnen kost tijd en energie. Scholen met Office 365 en Teams kunnen een privékanaal aanmaken voor de medezeggenschapsraad. De mr-leden kunnen daarmee videobellen en chatten. Dezelfde mogelijkheden kent de ook populaire Google Education Suite. Als de school zo’n systeem nog niet ingericht heeft, kijk dan naar de digitale leeromgeving om te chatten en vul dit bijvoorbeeld aan met de gratis versie van zoom.us om te videovergaderen. De limiet van 40 minuten vergadertijd kan wonderen doen voor de effectiviteit van zulk overleg. Let ongeacht het gekozen systeem wel op de bescherming van vertrouwelijke gegevens door een wachtwoord op de vergaderkamer te zetten.

Noodplannen

Dat de organisatie en de inhoud van het onderwijs verandert door de noodmaatregelen, brengt ze volgens de normale regels onder het instemmingsrecht van de medezeggenschap. Per organisatie en soms ook per maatregel kan de overlegpartner voor het bevoegd gezag verschillen. In het mbo is er een ondernemingsraad voor het personeel, in het hoger onderwijs soms ook. Grote besturen van scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben meestal een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Als een noodmaatregel op de scholen binnen een organisatie verschillend wordt uitgevoerd, kan het verstandig zijn om deze met de mr of deel-mr op de vestigingen te bespreken.

Het instemmingsrecht heeft in deze situatie zijn beperkingen: het sluiten van de scholen is bijvoorbeeld voorgeschreven door de regering, daar valt niet van af te wijken en dus is een oordeel van de mr niet relevant. Andere punten bij de uitvoering van de noodmaatregelen passen wel op de mr-agenda, waaronder:

  1. Hoe kan de school de risico’s voor de gezondheid van het onderwijspersoneel beperken?
  2. Organiseert de school het afstandsonderwijs zelf of zijn er mogelijkheden tot samenwerking?
  3. Weten we of alle leerlingen voldoende toegang hebben tot de digitale leeromgeving?
  4. Wat kan de school bieden aan voorzieningen thuis om de kansengelijkheid voor leerlingen op peil te houden?
  5. Hoe krijgen ouders en leerlingen duidelijke en tijdige informatie over de maatregelen, inclusief uitleg over gemaakte keuzes?
  6. Hoe verder wanneer de school na de meivakantie weer open mag?

Communicatie

In crisisperiode is communicatie essentieel. De school en de mr hebben daarbij ieder een eigen rol. Uitleg en informatie over de maatregelen gebeurt vanuit de schoolleiding of het bevoegd gezag, dat zelf ook beschikbaar kan zijn voor vragen en opmerkingen. Daarnaast kan de mr zichzelf beschikbaar stellen als luisterend oor voor de achterban, zowel voor vragen als voor suggesties.

Let er als medezeggenschapsorgaan ook op dat uw overlegpartner de communicatielijnen open houdt. De wetgeving voor ondernemingsraden en medezeggenschapsraden kent geen opschortende voorwaarden om het overleg stil te leggen. Een redelijke en meewerkende opstelling van (g)mr en or heeft alleen resultaat als het bevoegd gezag met u in gesprek blijft.

En verder

De AOb houdt online een lijst bij met veelgestelde vragen over het onderwijs en de coronacrisis. De actuele versie is hier te vinden. Het deel van de vragen over medezeggenschap lees je hier.
Staat de informatie die je zoekt er niet bij, mail jouw vraag dan naar info@aob.nl