Corona en veiligheid; niemand weet het nog zeker

Welke veiligheidsmaatregelen gelden er om het besmettingsgevaar van corona te beperken? Op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem bespreekt de mr de situatie wekelijks met de schoolleiding, vertelt mr-voorzitter en docent Engels Gijs Bolten.

In het schoolgebouw zijn mondkapjes op de gangen voor iedereen verplicht. Maar verder hebben docenten veel vrijheid om te beslissen over hoe ze veilig les willen geven. Wil een docent gebruik maken van mondkapjes of plexiglazen spatschermen, liever in de buitenlucht lesgeven of de tafels in het lokaal wat verder uit elkaar schuiven? Mr en schoolleiding hebben afspraken gemaakt die docenten flink wat zeggenschap geven. Bolten: “We zijn als mr vanaf het begin af aan overal bij betrokken. De schoolleiding vindt het belangrijk dat we meedenken.”

Honderd procent veiligheid kunnen we niet garanderen

Elke woensdagmiddag overleggen schoolleiding en mr met elkaar, al sinds het begin van de coronacrisis. Gijs Bolten vindt het belangrijk en prettig dat de medezeggenschappers continu op de hoogte zijn en mee kunnen praten: “We hebben als schoolleiding en mr al heel snel vastgesteld: we weten het allemaal niet zo goed. Honderd procent veiligheid kunnen we niet garanderen. Maar er samen over praten en denken helpt zeker.” Ook de leerlingenraad, die wordt aangevoerd door de leerlingen uit de mr, is een belangrijk klankbord.

De verhouding tussen directie en mr op deze school is prima, zegt Bolten. Maar een wekelijks overleg was er pre-corona natuurlijk niet. “Het is prettig, want zo blijft het behapbaar. Maar het komt wel weer bovenop het dagelijkse werk natuurlijk, weer een digitale vergadering erbij, die je ook wilt voorbereiden. En het is natuurlijk ook belangrijk om na afloop ouders, leerlingen en collega’s te informeren over wat we hebben besproken.” Dat is bijvoorbeeld een keer met een livestream gebeurd, waarbij de schoolleiding reageerde op vragen die de mr had geïnventariseerd bij leerlingen, ouders en personeel.

Keuzevrijheid in het lokaal

Bij alle coronamaatregelen op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem zijn de uitgangspunten voor mr en schoolleiding: zo veilig mogelijk, én zo veel mogelijk vrijheid bieden aan het personeel. Mr-voorzitter Gijs Bolten: “We hebben 97 personeelsleden. De opbouw is gevarieerd: er lopen ook collega’s rond die doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd. We zijn allemaal verschillend: de één wil niet voor de klas als leerlingen geen mondkapjes dragen, de ander wil niet voor de klas als ze wél een mondkapje op hebben. De één bouwt rond het eigen bureau een soort ‘bushokje’ van plexiglazen schermen, de ander gebruikt de schermen helemaal niet. En de schoolleiding wil eigenlijk niet te veel afwijken van wat de rest van de regio doet.” Dat is dus lastig te combineren: “We hebben besloten dat er binnen het eigen lokaal zoveel mogelijk vrijheid moet zijn.” Binnen de richtlijnen van het RIVM, uiteraard.

Aula

Op de vloeren van het Stedelijk Gymnasium staan al maanden pijlen die de verplichte looprichting aangeven. Rond het bord in de lokalen is 1,5 meter met tape aangegeven op de vloer. Het is voor iedereen verplicht om een mondkapje te dragen op plekken waar veel mensen zich verplaatsen.

Bolten: “Maar in de aula is dat eigenlijk niet te doen. Daar zitten leerlingen te eten en te drinken. Normaal gesproken houdt het personeel daar toezicht, maar nu kun je eigenlijk hun veiligheid niet garanderen omdat leerlingen geen mondkapje dragen, dus dat toezicht is er nu niet altijd.” Het leidt niet tot problemen merkt hij: “Leerlingen zijn ook veel meer buiten dan anders.”

Het wekelijkse overleg over de veiligheid en de andere mr-vergaderingen verlopen nog steeds via Teams. Dat blijft behelpen, vindt de voorzitter. “Non-verbale communicatie is zó belangrijk. Om via een camera te zeggen waar je bang voor bent of over twijfelt, is moeilijk. Maar we gaan er toch maar even mee door. We willen allemaal toch zo min mogelijk bijeenkomsten met groepen.”

Ook interessant voor jou

image description
Bel of mail om een training te plannen