Denken over de werkdruk is ook een taak, vergeet dat niet

Op elke vo-school is 160 euro per leerling beschikbaar voor verlichting van de werkdruk van het personeel. Hoe dan? Daar heeft de mr van Pierson Den Bosch een hele kluif aan.

Een beetje scepsis is er wel, bij enkele personeelsleden in de medezeggenschapsraad van het ds. Pierson College in Den Bosch. “Wij moeten als mr een plan bedenken. Dat betekent eigenlijk voor ons weer een taak erbij en dus meer werkdruk.” Toch is het vooral een interessante ontwikkeling, vindt één van de aanwezige docenten: “Normaal gesproken maakt de schoolleiding het beleid. Nu vraagt de cao dat van ons. We zijn altijd kritisch op het beleid, nu zijn we zelf aan zet. Dan ga je toch wel even rechtop zitten.”

In de huidige cao voor het voortgezet onderwijs staat structureel 300 miljoen euro extra geld om de werkdruk aan te pakken. De helft is bestemd om op individueel niveau te besteden. De andere helft moet naar een collectieve aanpak, op schoolniveau. De medezeggenschapsraad moet met een voorstel komen voor de besteding van dat geld.

Eigen ervaring

Niet iedereen stond meteen te juichen over dit onderdeel van de cao, zeggen de medezeggenschappers in Den Bosch. Een van de docenten: “Eerlijk gezegd kijk ik bij een nieuwe cao eerst naar: hoeveel salaris krijg ik erbij.” Tegelijkertijd: de werkdruk is al jaar en dag een punt, en de werkdruk wordt alleen maar groter, ervaren ze allemaal. “Het is goed dat er oog voor is, maar werkdruk wordt door iedereen anders ervaren. Bij het individuele deel kiest de één voor geld, de ander wil graag minder uren werken. Omdat het nu om collectief geld gaat, weet je toch niet zo goed wat het voor jou individueel gaat betekenen.”

De extra middelen zijn dit keer voor zowel onderwijsondersteunend personeel als voor docenten bestemd. De oop’er in deze mr is er blij mee, zegt hij, maar hij ziet weinig opties voor verlaging van de werkdruk voor hem als conciërge. “Het is nieuw, het is gunstig en een cadeautje, zeker, maar wij hebben als conciërges geen taken die je kunt verlichten. Je kunt niet maar de helft van de stoelen in de aula recht zetten of zo. Dus ik denk dat bij ons alleen werktijdverkorting iets doet.”

Leeftijdscohorten

De mr deed het voorstel een werkgroep een voorstel te laten maken voor de verdeling van het collectieve deel. Ook kwam de mr met het idee om het individuele deel dat al direct voor 2022 beschikbaar was, uit te betalen aan de collega’s die dat wilden, of hen de mogelijkheid te bieden dat te sparen. Met die tweede variant kunnen zij het de komende jaren inzetten als werkdrukvermindering.

Beide voorstellen werden enthousiast ontvangen door de collega’s. Het bleek een goede zet om de werkgroep samen te stellen uit personeel van alle verschillende leeftijdscohorten en sectoren. “Werkdruk heeft vaak met je leeftijdsfase te maken”, zegt mr-voorzitter Ed Gevaert. “Wil je meer tijd omdat je met de kinderopvang zit bijvoorbeeld, of ben je juist een beginnende docent of ouder en wil je meer tijd voor jezelf? Werkdruk is voor iedereen anders.”

Passend bij eigen school

Al die belangen zijn door dit voorstel van de medezeggenschappers nu in deze werkgroep vertegenwoordigd, schoolbreed. Er zit een oop’er in, de directeur, een mr-lid en docenten uit de leeftijdsgroepen 25-35, 35-45, 45-55 en 55-plus. Eigenlijk vindt iedereen het best spannend, zeggen de personeelsleden in de mr. “Je weet niet wat eruit gaat komen. Er zijn landelijk wat voorzetten gedaan, maar het moet wel bij je eigen school passen. Kleinere klassen lijkt ons bijvoorbeeld onmogelijk, want we hebben geen ruimte over in het gebouw. We zijn benieuwd waar de werkgroep mee komt. Misschien denken ze aan een opvanglocatie voor leerlingen die eruit zijn gestuurd of na school terug moeten komen, meer administratieve ondersteuning, of meer externe surveillanten? Die laatsten zijn er nu, betaald vanuit de NPO-gelden, maar dat zou je structureel kunnen maken.”

Formatie moet rond

Er staat best veel druk op dit proces, vinden ze. “Stel dat de werkgroep uitkomt op minder lestijd: dan moeten er dus mensen bij en je wilt de formatie toch wel in april/mei rond hebben. We zijn blij met de extra middelen, maar het tijdstip en de haast zijn wel onhandig.” Ze hopen dat de werkgroep binnenkort met een voorstel komt waar twee derde van het personeel mee in kan stemmen, zodat dat het in beleid kan worden vertaald.

De mr-leden merken dat dit proces de interne cohesie versterkt. “In deze werkgroep hebben we bewust gekozen voor een indeling in leeftijdsfase, en niet of je op de havo- of vwo-afdeling werkt of zo. De respons op onze enquête waarin we dit plan voorlegden, was heel hoog.”

Het Pierson College heeft als eenpitter ongeveer 1600 leerlingen en 170 personeelsleden. “Wij vormen samen echt één school. We zijn in deze regio de uitzondering: de meeste scholen vallen onder OMO, één van de grootste schoolbesturen van Nederland.”

Beste werkgever van ‘s Hertogenbosch

Het Pierson College heeft sinds enige tijd een nieuwe rector-bestuurder, Lucien Schoonwater, die zich graag wil onderscheiden. “Hij heeft de ambitie uitgesproken om de beste werkgever van ‘s Hertogenbosch te worden. Wij willen ons als school ook graag onderscheiden en natuurlijk aantrekkelijk zijn voor nieuwe collega’s.”

Ja, het is extra werk, zo’n werkgroep en samen nadenken hoe je de werkdruk het best voor iedereen kan verlichten. Maar het is ook waardevol om dat proces samen te doorlopen, vindt de medezeggenschapsraad. “We zeggen tegen onze leerlingen altijd dat je gelukkiger wordt als je meer regie over je leven en werk hebt. Dat geldt ook voor onszelf.”

Ook interessant voor jou