Een brugklas te ver

De directie van een school besluit eenzijdig een mavo/havo brugklas in te voeren. De deelraad stapt naar de geschillencommissie.

Een brugklas invoeren voor leerlingen met het advies mavo/havo klinkt als een onderwerp voor mr-discussie, maar op een onderwijsgroep met negen vo-scholen en drie mbo’s denkt de directie daar anders over.
De deelraad van de betrokken school ziet zichzelf voor een voldongen feit gesteld en stribbelt tegen, maar krijgt geen gehoor. Dan moet de baas maar voelen en de raad roept nietigheid in. Aangezien dit alles pal voor de zomervakantie speelt, is de behandeling bij de geschillencommissie pas begin september mogelijk. Daar krijgt de mr op alle punten gelijk, maar de druiven zijn zuur: ook met nietigheid valt de tijd niet terug te draaien en de leerlingen van de combi-brugklas hebben hun eerste lessen al gehad. Dat mag zo blijven tot de eerstvolgende beslissingen van het schoolbestuur, dat de situatie zelf in overeenstemming moet brengen met de regels voor medezeggenschap.
LCG WMS 107855, 11 oktober 2017