Een driedaagse schoolweek, kan dat wel?

Door ons rooster van studiedagen heeft onze school acht gebroken weken in de agenda staan en nu heeft onze overlegpartner een studiedag gepland op de dinsdag na Eerste Paasdag. Zo blijven er drie lesdagen over. Wat moeten we daar als mr van vinden?

De wet geeft het primair onderwijs ruimte om zeven keer per jaar een vierdaagse lesweek in te plannen. Verplichte vrije maandagen door Pasen en Pinksteren tellen daarbij niet mee, want die worden als het ware afgedwongen door de officiƫle feestdagen op de kalender.

Een driedaagse schoolweek is een ander verhaal. Schoolweken van drie dagen zijn in principe niet toegestaan, behalve in de week van Hemelvaartsdag. Die valt immers altijd op donderdag en dan is het gebruikelijk om de vrijdag ook als vrije dag te plannen zodat personeel, ouders en leerlingen een lang weekend kunnen genieten.

Wat uw directie voorstelt, mag dus niet van de wet en dat maakt het lastig om er als medezeggenschapsraad mee akkoord te gaan. Als u met uw directeur van mening bent dat dit toch een goed idee is omdat het beter past in het rooster, dan bestaat er een ontsnappingsroute. De directie kan aan de Inspectie voor het Onderwijs toestemming vragen voor de studiedag na Pasen en de bijbehorende driedaagse schoolweek. Het is niet gegarandeerd dat de inspecteur ermee akkoord gaat, maar vragen staat vrij. Als uw mr het beoogde rooster van studiedagen een aanvaardbare keuze vindt, kunt u positief adviseren.

Deze vraag van een medezeggenschapsraad is beantwoord door de mr-consulenten van de AOb binnen de dienstverlening van het Servicepakket Medezeggenschap voor primair onderwijs.

Ook interessant voor jou