Een klap te ver

Vechtende leerlingen, een docent komt tussenbeide en die krijgt van een van de twee klappen op het hoofd. Mag de school dan die ene leerling verwijderen?

De vader werkt niet mee aan begeleiding op een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband passend onderwijs, het meisje zit thuis. De geschillencommissie zit ermee: slaan van een docent gaat zo veel te ver dat verwijdering een passende straf is, maar zolang er geen alternatief is heeft de school wel onderwijsplicht. De uitspraak adviseert de vader om alsnog mee te werken aan begeleiding. De school moet in de tussentijd een vorm van onderwijs op afstand verzinnen; want terugkeren in de klas is in deze omstandigheden uitgesloten.
Geschillencommissie Passend Onderwijs 107475, 24 januari 2017