Enquête veiligheid op school

Hoe is het gesteld met de veiligheid op jullie school? Is er een coördinator pestbeleid? Is er een veiligheidsplan? Sinds augustus 2015 geldt de wet Veiligheid op school waarbij de zorgplicht van de school centraal is gesteld: de school moet er alles aan doen om leerlingen een veilige omgeving te bieden, zowel fysiek, sociaal als psychisch.

Nu, vijf jaar na de invoering, vindt er een evaluatie van de wet plaats. Dat gebeurt online, met vragenformulieren die moeten worden ingevuld door directie, bestuur en personeel, in zowel po als vo. De vragen verschillen per groep.

Het onderzoek kijkt in de eerste plaats naar beleid rondom veiligheid van leerlingen. Op verzoek van de Tweede Kamer richt deze enquête zich ook deels op zaken die raken aan de veiligheid van onderwijspersoneel.

De sociale veiligheid van onderwijspersoneel is apart vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet en Arbo-catalogi, en ook daar wordt in de enquête naar gevraagd: werkt dat naar tevredenheid? De mr heeft een wettelijke taak bij de aanpak van sociale (on)veiligheid binnen de school, en – als het goed is – voldoende zicht op het schoolbeleid op dat gebied. Dat stelt de mr-leden voor een schone taak: zorg dat zoveel mogelijk betrokkenen de enquête invullen. Dat duurt ongeveer tien minuten. De evaluatie wordt uitgevoerd door onderzoeksbureaus MOOZ en Ecorys.

Vul de vragenlijst hier in.

Ook interessant voor jou