Evenwicht of vacatures?

Onze gmr van vier leden, afkomstig van twee scholen, heeft door een samenloop van omstandigheden beide zetels voor leerkrachten vervuld uit dezelfde school. Volgens ons bestuur is dat in strijd met het reglement. Daarin staat dat er per verkiezing slechts 1 ouder en 1 leerkracht uit de scholen mag worden gekozen. Dat is ook gebeurd: wij treden om beurten af om te voorkomen dat de hele gmr in een keer moet worden vernieuwd. En als leerkrachten zijn we in dienst van de stichting, niet van de school. Zitten we nu toch fout, hoewel tot onze vreugde alle plaatsen bezet zijn?

Antwoord

Het is goed dat het bestuur zich in het reglement verdiept, maar voorop staat dat iedereen gebaat is bij een gmr waar alle zetels bezet zijn. Aangezien dit probleem vaker speelt, geven sommige medezeggenschapsreglementen regels voor het geval er te weinig kandidaten zijn. Uitgangspunt is altijd dat vacatures worden opgevuld. In zulke gevallen komt het niet altijd van formele verkiezingen. Als zo’n aangewezen lid is begonnen, geldt formeel de normale zittingstermijn, ook al zou zich tussentijds alsnog iemand melden op de nu niet vertegenwoordigde school. Maar bij een rooster van aftreden dat om en om werkt, is er altijd wel een moment in zicht om te wisselen. Vrijwillig terugtreden ten gunste van een andere kandidaat is uiteraard ook mogelijk. Vergeet niet over deze afwegingen de achterban te informeren. Het is altijd goed om het probleem van te weinig belangstelling voor de gmr te bespreken met de mr-leden op uw scholen. Wellicht rolt daar nog een verrassende kandidaat uit.