FAQ’s over het Nationaal Programma Onderwijs

Veel mr-en en schoolteams stellen vragen over het NPO. De meest gestelde vragen beantwoorden wij hier.

Wat is een schoolscan en moeten wij de resultaten delen met het ministerie?

De minister vraagt scholen om een schoolscan uit te voeren. Hiermee brengen scholen in kaart waar precies de vertragingen zitten bij hun leerlingen vanwege de corona-pandemie. Scholen kunnen kijken naar achterstanden op cognitief vlak, op sociaal-emotioneel gebied en het welbevinden van hun leerlingen.

De schoolscan is dus een proces waarbij je gebruik kan maken van informatie uit het leerlingvolgsysteem. Schoolteams denken zo goed na over de impact van corona op hun leerlingen en welke interventies ze kunnen nemen. Voor de uitvoering van de schoolscan maakte het ministerie een stappenplan dat je kan gebruiken.

Vervolgens kiezen ze uit de ‘menukaart’ van het ministerie van Onderwijs voor passende interventies. Bijvoorbeeld kleinere klassen, extra ondersteuning van docenten, de inzet van digitale middelen of meer één op één onderwijs. De menukaart is vooral gebaseerd op effectiviteitsstudies uit het Verenigd Koningrijk.

Scholen hoeven de resultaten van de schoolscan niet in zijn geheel aan te leveren bij het ministerie. Wel ontvangen scholen in september een vragenlijst voor de monitoring. Deze vragenlijst is nog in ontwikkeling, maar er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar gemaakte keuzes en instemming mr’en.