Fout op fout

Fout 1: de vertrouwelijke klokkenluidersmelding van een clusterdirecteur naar de raad van toezicht wordt geopend door een medewerker van het centraal bureau.

Fout 2: de raad van toezicht vraagt de melder of er een kopie van de brief naar het college van bestuur mag, terwijl de melding juist over het cvb gaat. Fout 3: de raad van toezicht reageert met de boodschap dat de clusterdirecteur volgens een voorlopig eerste oordeel mogelijk niet te goeder trouw handelt en dat daarom de bescherming van de klokkenluidersregeling kan vervallen. Fout 4: de klager moet volgens een door het college van bestuur opgestelde concept-ontslagregeling de klokkenluidersmelding intrekken.

Van onafhankelijk oordelen, vertrouwen en vertrouwelijkheid is op deze school weinig terechtgekomen, constateert de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs waar de inmiddels vertrokken clusterdirecteur verhaal ging halen. De raad van toezicht is vergeten onafhankelijk te oordelen, maar heeft zich bestuurlijk opgesteld. En dan is het begrijpelijk dat de klager zich geïntimideerd en bedreigd voelde in plaats van beschermd. Als de gmr van deze school de toepassing van de klokkenluidersregeling gaat evalueren, ligt er een interessant discussiestuk op tafel.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 107303, 2 november 2016