Functiebeschrijving zonder overleg

Een nieuw functiegebouw voor ondersteunend personeel in het speciaal onderwijs is voor het conglomeraat Kentalis een mooie gelegenheid om de beschrijvingen van de functies logopedist en orthopedagoog aan te laten sluiten bij de visie van het bestuur, oordeelt de organisatie. Per functie moet één beknopte beschrijving volstaan, ook al zijn er in de praktijk verschillen tussen de 32 scholen in het land.

Maar de medewerkers herkennen zich niet in de teksten. Ze zien hun rol worden uitgehold en missen de differentiatie uit de praktijk. Tot verdriet van de medezeggenschapsraad is er ook al geen aandacht voor doorgroei in het nieuwe systeem. Feedback van betrokken en overleg veranderen niets, zodat de mr instemming weigert: dan maar een conflict.

Het bevoegd gezag zoekt het hogerop en vraagt de geschillencommissie om vervangende instemming. Argumenten: de beschrijving sluit aan bij wat de organisatie nodig heeft, een deskundig extern bureau heeft geassisteerd en als de zaak is vastgesteld kunnen individuele medewerkers altijd nog bezwaar aantekenen over hun persoonlijke indeling.

Dat snijdt weinig hout, vindt de geschillencommissie, zeker aangezien de mr om hele redelijke aanpassingen vraagt. Bovendien heeft het bestuur niet uitgelegd waarom generieke functiebeschrijvingen zoveel beter zouden zijn. De mr mocht instemming weigeren en het bestuur moet aan de slag om met de feedback van de medewerkers iets beters te bedenken.
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 7525, 3 september 2021

Ook interessant voor jou