Fusietoets verdwijnt

Fuseren wordt makkelijker voor scholen. De fusietoets verdwijnt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Om te kunnen fuseren, zijn besturen wel verplicht om medezeggenschapsraden tijdig te informeren over het plan.

De mr moet een rapport krijgen waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd en ook blijft instemming van de mr verplicht.
In krimpgebieden kunnen scholen vaak moeilijk voortbestaan. De afgelopen jaren probeerden besturen soms de huns inziens ‘ingewikkelde en langdurige’ fusietoets te vermijden door op andere manieren samen te werken. Daardoor kwam de medezeggenschapsraad buiten spel te staan. Omdat fuseren nu makkelijker wordt, verwacht het ministerie dat de mr er in het vervolg wel altijd bij wordt betrokken.
Verschenen in infomr 2/2018