Geen akkoord, dan geldt de cao

Kan dat aantal uren wat minder, vraagt het bestuur van een samenwerkingsverband van zes gymnasia aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Een nieuwe faciliteitenregeling beperkt vooral de uren voor secretaris en voorzitter. Om zo’n regeling in werking te laten treden, moet de gmr er wel mee instemmen en dat gebeurt niet. Het aantal overblijvende uren ligt namelijk onder het raamwerk uit de cao voortgezet onderwijs.

Bij de Bezwarencommissie cao vo probeert het bevoegd gezag vervangende instemming te bemachtigen. De cao-uren zijn immers geen verplicht minimum, redeneert het bestuur. Dat klopt, blijkt uit de uitspraak van de commissie, maar afwijken van de cao-getallen kan echt alleen als zowel bevoegd gezag als de betrokken mr ermee instemt. Deze commissie kan de rechten van de gmr niet opzij schuiven en dus blijft het aantal uren op cao-niveau.

Bezwarencommissie cao vo, 8 mei 2019