Geen ouders, toch een mr?

Alle vier de mr-leden van onze school zijn gestopt door pensionering, verhuizing en zo. Als nieuwe vertegenwoordigers van het personeel gaan we een training volgen, maar er is nog niemand gevonden namens de ouders. Wat is nu ons bestaansrecht?

Antwoord

Met z’n tweeën de mr vormen kan niet volgens de wet: u moet minstens met vier personen zijn. U staat niet alleen bij dit probleem: ook het bevoegd gezag heeft de taak zich in te spannen om twee ouders over de streep te trekken. Blijkt dit onmogelijk, dan kunt u de mr uitbreiden naar vier personeelsleden zolang dat nodig is. Dat vereist wel een aanpassing van het reglement.

Uw bestaansrecht is er intussen gewoon. Zolang de mr niet voltallig is, bent u met z’n tweeën het aanspreekpunt voor medezeggenschap. Het schoolbestuur kan uw rechten op instemming en advies niet buiten de orde verklaren omdat het u samen nog niet is gelukt de mr-bezetting compleet te krijgen.

Ook interessant voor jou