Geen uitstel bij vakantie

De termijn van 6 weken houdt geen rekening met vakanties ondervond een mr die te laat was met het indienen van een geschil

Directeur geschorst, mr op de barricade want die had volgens de leden eerst advies moeten geven gezien de gevolgen voor de taakverdeling binnen de schoolleiding. Maar kalmpjes aan, want de schorsing treedt pal voor de zomervakantie in werking en er is geen tijd meer om onderling te overleggen over het indienen van een geschil.
Als de mr zich in september alsnog meldt bij het secretariaat van Onderwijsgeschillen, volgt na beknopte informatie-uitwisseling een snelle en eenvoudige uitspraak: deze mr is te laat. Vakantie of geen vakantie, de termijn van zes weken na het bestreden besluit is volgens artikel 34 van de Wet medezeggenschap op scholen spijkerhard.
LCG WMS 107894, 30 oktober 2017