Gelijke beloning?

Ons schoolbestuur en de gemeente zijn in overleg over premies en hulp bij huisvesting, in de hoop zo meer leraren aan te kunnen trekken. Welke invloed heeft de personeelsgeleding in de mr op deze veranderingen in de arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn in eerste aanleg een zaak voor de vakbonden. De cao’s schrijven de basis voor, zowel in salaris als in taakomvang. Hoewel het weinig gebeurt, is er geen enkel bezwaar om onderwijspersoneel ruimer te belonen dan in de cao staat – zolang dat maar op alle medewerkers van toepassing is. Iedere leidinggevende weet dat het kwaad bloed zet als een nieuwkomer meer geld of een lagere werklast krijgt dan de collega’s die al jaren het schip drijvend houden. Als u signalen krijgt dat de school overweegt de portemonnee te trekken om nieuwe mensen te werven, wijs de bestuurder dan op de noodzaak om eerst beleid te maken over beloningsdifferentiatie. Bespreek vooral in de mr hoe zo’n idee valt bij de rest van het personeel.