Geschil: te lang gepraat, ga terug naar Start

Fuseren of niet fuseren is medio 2021 de vraag voor PRO Dokkum, een kleine school voor praktijkonderwijs in Friesland. Als vervolg op een personele unie met het bestuur van andere scholen ligt een fusievoornemen op tafel, maar de medezeggenschapsraad van PRO ziet er niets in. Wat te doen?

Doorpraten om de mr te overtuigen lijkt de strategie van het schoolbestuur, dat een fusie-effectrapportage heeft voorgelegd. Na de afwijzing in november 2021 volgen nog twee gespreksrondjes met dezelfde uitkomst: de medezeggenschappers verlenen geen instemming.

De mr-argumenten kunnen het bevoegd gezag evenmin overtuigen en na nog een schriftelijke ronde probeert het bestuur de geschillencommissie. Daar kan een school om vervangende instemming vragen als het bij de mr niet lukt.

Vervangende instemming vereist goede argumenten en slagvaardig handelen. Dat laatste ontbreekt, constateert de commissie bij de behandeling in juli 2022. Er is weliswaar na de eerste afwijzing nog vijf maanden lang gepraat over het fusieplan, maar daarbij is het bevoegd gezag niet gekomen met een nadere onderbouwing of vernieuwde voorstellen. Herhaling van zetten, daardoor is het bestuur veel te laat met het verzoek om vervangende instemming. Dat moet namelijk binnen zes weken na de weigering bij de commissie liggen. En als moment van weigering telt de mr-reactie op de laatste versie van het voorstel – 30 november. Op tijd zou in dit geval dus medio januari zijn geweest.

Op procedurele gronden verliest het bevoegd gezag, wat de mr niet had voorzien. Die had met een reeks inhoudelijke argumenten over de financiƫle positie en het bestuursbureau ook maar nietigheid ingeroepen. Ook dat past niet binnen de regels, zodat beide partijen niet-ontvankelijk werden verklaard. Het fusieplan is terug bij af.

Landelijke commissie voor geschillen wms 29107, 12 juli 2022

Wellicht vind je dit ook interessant: