Geschil: wie bemiddeling belooft, moet dat wel doen

Ophef in de mr van islamitische basisschool Okba Ibnoe Nafi in Breda: een van de ouders vraagt aandacht voor de positie van een overblijfvrijwilliger en daar komt een conflict uit voort.

Een individuele positie is geen zaak voor de medezeggenschap, vindt de meerderheid in de mr, maar de ouder is daar niet van te overtuigen. In de appgroep lopen de gemoederen op en tijdens de mr-vergadering pal voor de kerstvakantie krijgt de ouder het verzoek om te vertrekken wegens onvoldoende basis voor samenwerking.

Als de ouder vasthoudt aan haar mr-zetel, besluiten de andere leden haar te schorsen. De vrouw probeert via de directeur de schorsing ongedaan te maken, omdat de maatregel niet reglementair zou zijn. De directeur stuurt haar door naar het bestuur, maar de beloofde bemiddeling blijft uit. Als de mr volhardt in de schorsing, stapt de vrouw naar de klachtencommissie. Die vindt dat bestuur en directeur de zaken te veel op hun beloop hebben gelaten, zodat de klacht over de bejegening gegrond is. Over de mr-regels gaat deze commissie niet, dus die blijven buiten beschouwing.

Eindoordeel: de school krijgt het advies alsnog een gesprek met de ouder te voeren over de schorsing. Dat is mosterd na de maaltijd, want het kind van de klaagster zit inmiddels op een andere school.

Voormalige Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs 25081, 13 juli 202