Grotere groepen

In de schoolgids staat een gemiddelde groepsgrootte van 25. Nu wil onze nieuwe directie er 30 van maken met uitloop tot 32. Wat kunnen wij doen?

Antwoord

Allereerst is de vraag of de 25-afspraak nog wordt nagekomen en wat de reden is voor verandering. De klassenvergroting leidt tot aanpassingen van het schoolplan en het taakbeleid. Voorstellen over het schoolplan vallen onder het instemmingsrecht en u moet de maatregelen in elkaars samenhang kunnen beoordelen. Alvast een tip: gemiddelde groepsgrootte is in de praktijk een lastig begrip. Als u iets vastlegt, is het praktischer en duidelijker om een maximum te bepalen.