Harmonieus geschil eindigt zonder oordeel

Moet een afdelingsleider ook enkele uren per week voor de klas staan, of is dit een volledige weektaak? Op het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam kwamen mr en bevoegd gezag er niet uit of dit in het formatieplan moest staan, waarna de twee mikten op een procedure om de knoop te hakken. De mr had niet ingestemd met het formatieplan, dus het werd de geschillencommissie medezeggenschap, hoewel de rector eerst dacht dat het om een cao-geschil draaide.