Hebben wij voldoende taakuren?

Wat is er wettelijk afgesproken als taakuren voor de medezeggenschapsraad in het primair onderwijs?

Bij ons staat nu 40 uur voor de mr, 60 uur voor mr plus secretariaat en 60 uur voor de gmr.

Antwoord

Dat aantal uren is voor twee van de drie genoemde situaties lager dan het in de cao voor primair onderwijs voorgeschreven minimum. Daarin staat dat u tenminste 60 uren voor het lidmaatschap hoort te krijgen als u lid bent van de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Mocht u lid zijn van beide raden dan heeft u recht op tenminste 100 uren. U heeft daarnaast recht op 20 uren extra als u ook voorzitter bent, of als een ouderlid voorzitter is en u de secretarisfunctie vervult. Omdat het woord ‘tenminste’ is opgenomen mag het bevoegd gezag u niet minder uren faciliteren. Uiteraard behoort meer uren wel tot de mogelijkheden.

Ook interessant voor jou

image description
image description