Help, we zitten zonder mr

De samenstelling van onze mr bleek niet te kloppen met het reglement: de leden zitten er veel te lang in of ze zijn er zonder verkiezingen in gekomen. Van de schrik en onder druk van de directie heeft de mr zichzelf opgeheven en nu komen er nieuwe verkiezingen. Intussen heeft het bevoegd gezag twee besluiten genomen zonder inbreng van de medezeggenschap: de benoeming van twee directieleden en een wijziging in het schoolplan. Wat kunnen we als personeel doen?

Antwoord

De ontdekking van een reglementaire fout kan geen reden zijn om als voltallige mr per direct op te stappen. Het bevoegd gezag heeft tot nog toe gewoon met deze mr-leden overlegd. Het is niet verkeerd om daarmee door te gaan in afwachting van de uitslag van de verkiezingen. Uw mr houdt het instemmingsrecht op wijzigingen in het schoolplan en hoort advies te geven over benoemingen in de schoolleiding. Die rechten kan de vertrekkende mr terughoudend uitoefenen en het bevoegd gezag kan beslissingen meestal best een paar weken uitstellen.
Snelle verkiezingen zijn in deze situatie nodig en het bevoegd gezag mag daar uiteraard op aandringen. Wat u beschrijft lijkt meer op misbruik maken van de situatie. Dat legt een onnodige hypotheek op de verhoudingen met de nieuwe medezeggenschappers, die zich bij aantreden voor enkele voldongen feiten gesteld zien.

Ook interessant voor jou