Het ene advies is het andere niet

Het college van bestuur denkt de directievacature in het basisonderwijs netjes te vervullen door twee leden van de medezeggenschapsraad op te nemen in de benoemingsadviescommissie (bac). Zo kan de procedure snel en effectief worden afgewikkeld, met voldoende inbreng vanuit de mr. Maar daar denkt de betrokken mr anders over: die wil over de voorgenomen benoeming ook zelf advies kunnen geven, zoals dat wettelijk en reglementair is geregeld.

Het cvb zet door en meldt de benoeming aan ouders en personeel, wat leidt tot een negatief ongevraagd advies dat de zaak bij de geschillencommissie brengt. De uitkomst is weinig verrassend voor wie eerdere zaken heeft gevolgd: de mr heeft een wettelijk adviesrecht en dat valt niet in te perken via protocollen of andere procedures. Het cvb moet de mr advies vragen, krijgt het al op de zitting te horen. Dat gebeurt een dag later, waarna al snel een positief advies volgt. Hoewel het cvb op verkeerde gronden zijn besluit heeft genomen, kan de benoeming in stand blijven.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 108719, 22 mei 2019